Archive for October, 2017

October 9, 2017

Hag Sameah!

Завершается цикл осенних иудейских праздников, отмечаемых еврейскими диаспорами по всему миру и, конечно, в государстве Израиль.  Завершается важными и очень веселыми праздниками — Шмини Ацерет и Симхат Тора (Радость Торы).

Праздники Шмини Ацерет и Симхат Тора в Израиле отмечаются вместе 22 числа месяца тишрей, а в диаспоре эти праздники отмечаются два дня — 22-23 числа месяца тишрей. В 2017 году эти дни соответствует 12-13 октября.

Хаг самеах!

Общество “Еврейское культурное наследие” имени Макса Гольдина.

October 8, 2017

Skolnieki no Rīgas un Jūrmalas viesojās Rēzeknē. Fotogalerija

Dalībnieki pie Rēzeknes Zaļās sinagogas

No 2017. gada jūnija Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojums” ar Sabiedrības Integrācijas Fondas finansiālo atbalstu īsteno projektu “Atgriezties un pieminēt. Deportācijas un mazākumtautības”. 

Projekta dalībnieki – skolnieki no Rīgas Š.Dubnova ebreju vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Majoru vidusskolas. 

1.oktobrī projekta ietvaros skolnieki no Rīgas un Jūrmalas viesojās Rēzeknē. Brauciena programmā bija Rēzeknes Zaļās sinagogas apmeklējums (ļoti interesants V.Ivdra stāsts) un Rēzeknes Katoļu vidusskolas apmeklējums, kopīgs darbs ar skolniekiem no Rēzeknes, sagatavojot projekta prezentāciju. 

read more »