Žaņa Lipkes Memoriāls aicina uz Cvi Mirkina lekciju un grāmatas atklāšanu

Otrdien, 2 maijā, 18:00 Žaņa Lipkes memoriālā notiks dubultpasākums – Cvī Mirkina (Цви Миркин) lekcija “Valodas tapšana pirms valsts sākumiem: Izraēlas stāsts” («Возрождение иврита – первый шаг к созданию Израиля») un viņa jaunās grāmatas “Saistošā hebraistika” («Занимательная гебраистика») atklāšana. Grāmata pavisam nesen iznāca neatkarīgajā izdevniecībā Ridero. Grāmatas redaktors Svens Kuzmins izdevuma priekšvārdā raksta:


“Ārpus filologu vides bieži nākas sastapties ar priekšstatu par to, ka jaunas valodas rašanās notiek pārcilvēcīgā veidā ar augstāko spēku piedalīšanos. Prakse gan parāda, ka šis process norit lēni un “nepareizi”. Vēl jo vairāk – ikdienā lietojamā valoda dzimst tautas dzīlēs, un tauta, kā likums, reti vadās pēc racionāliem un filoloģiski korektiem valodas lietojuma principiem.”

“Saistošā hebraistika” ir trīsdesmit tāda paša nosaukuma rakstu sērijas apkopojums, kuri trešdienās tiek publicēti vietnē rigaslaiks.ru. Jau ceturtajā izlaidumā šie nelielie teksti ieguva savdabīga filoloģiskā humora minižanra aprises. Raksti aptver svarīgāko mūsdienu ivrita jēdzienu izcelsmes vēsturi. Lekcija, kas pakārtota grāmatas atklāšanai, būs veltīta kontekstam, kurā notika ne vien ivrita atdzimšana, bet plašākā nozīmē – tā jaunradīšana, bibliskās valodas vārdus sakausējot ar to jaunajām, mūsdienu reālijām pielāgotām versijām.

Cvī Mirkins ir vēsturnieks un Izraēlas diplomāts Latvijā.

Pasākums notiks krievu valodā.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: