Goldinšpil Žaņa Lipkes Memoriālā

III Starptautiskais Mihaila Aleksandroviča ebreju mūzikas festivāls

MAKSAM GOLDINAM – 100!

Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 14.00.
Piedalās:
VLADS ŠUĻMANS (baritons)
RIGA KLEZMER BAND
karaliene VAŠTI
MORDEHAJS
BIEDRS STAĻINS
Krakovas filharmonijas (Polija) solists
OĻEGS ORLOVS(tenors)
Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkursa laureāti:
EVIJA HILMANE (soprāns) un DANIĒLS KUZMINS(baritons)
JURIJS SAVKINS (vijole) un EDUARDS RAUBIŠKO (klarnete)
pianisti JURIJS KASPERS un INNA MOVŠOVIČA
Īpašais viesis – VIKTORS ŠAPIRO (Kaļiņingrada, Krievija) Hamana lomā
Kā arī:
teātra “Čiri-biri-bom” aktieris LEONĪDS ROMANOVS un režisors MIHAILS GALANTS
Ar LOLITAS TOMSONES(Žaņa Lipkes Memoriāls) lekciju.
Programmas mākslinieciskais vadītājs: VLADS ŠUĻMANS.

Ieeja – brīva.

Maksa Goldina biedrības “Ebreju kultūras mantojums” projekts ar Dutch Jewish Humanitarian Fund  un Žaņa Lipkes Memoriāla atbalstu.

III Международный фестиваль еврейской музыки имени Михаила Александровича
МАКСУ ГОЛЬДИНУ – 100!

Makss Goldins

Воскресенье, 2 апреля, 14.00. 
Участвуют:
ВЛАД ШУЛЬМАН (баритон)
RIGA KLEZMER BAND
королева ВАШТИ
МОРДЕХАЙ
ТОВАРИЩ СТАЛИН,
солист Краковской филармонии (Польша)
ОЛЕГ ОРЛОВ (тенор)
лауреаты конкурса молодых вокалистов имени Михаила Александровича:
ЭВИЯ ХИЛМАНЕ (сопрано) и ДАНИИЛ КУЗЬМИН (баритон)
ЮРИЙ САВКИН (скрипка) и ЭДУАРДС РАУБИШКО (кларнет)
пианисты ЮРИЙ КАСПЕР и ИННА МОВШОВИЧ
Особый гость – ВИКТОР ШАПИРО (Калининград, Россия) в роли Амана
А также:
артист театра “Чири-бири-бом” ЛЕОНИД РОМАНОВ и режиссер МИХАИЛ ГАЛАНТ
С лекцией ЛОЛИТЫ ТОМСОНЕ (Мемориал Жаниса Липке)
Художественный руководитель программы: ВЛАД ШУЛЬМАН.

Вход – свободный.

Проект общества “Еврейское культурное наследие” имени Макса Гольдина при поддержке Dutch Jewish Humanitarian Fund и Мемориала Жаниса Липке. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: