Archive for September 13th, 2016

September 13, 2016

Izraēlas Aizsardzības armijas virsnieku grupa Latvijas Universitātē

virsnieki

Šodien Latvijas Universitāte apmeklēja Izraēlas Aizsardzības armijas virsnieku grupa.

Profesors Ruvins Ferbers sniedza īsu ievadlekciju par ebreju vēsturi Latvijā.

virsnieki-2

Informācija: LU Jūdaikas studiju centrs.

Advertisement
September 13, 2016

Николай Рубинштейн – основатель Московской консерватории

Николай Рубинштейн foto www.tez-rus.net

Николай Рубинштейн
foto http://www.tez-rus.net

Николай Григорьевич Рубинштейн родился 2 (14) июня 1835г. в Москве в состоятельной еврейской семье. По отцовской линии семья Рубинштейнов происходила из Житомира и Бердичева, по материнской — из Восточной Пруссии. Музыкой занимался с 4 лет под руководством матери, а с семи лет концертировал вместе с братом Антоном. Учился в Берлине у Т.Куллака игре на фортепиано и у З.Дена теории музыки. Затем занимался у А.И.Виллуана.

 В 1866 году он стал во главе московского отделения Русского Музыкального общества. А в 1866г. стал директором вновь учрежденной московской консерватории, с которой не расставался до самой смерти. Рубинштейн был выдающимся педагогом по игре на фортепиано, прекрасным капельмейстером и мощным пианистом-художником.

Дом на Сретенке, в котором жил Рубинштейн и где в 1863-64гг. находились его музыкальные классы  foto http://www.classicalmusicnews.ru/

Дом на Сретенке, в котором жил Рубинштейн и где в 1863-64гг. находились его музыкальные классы
foto http://www.classicalmusicnews.ru/

read more »

September 13, 2016

Noziegumiem nav attaisnojuma

 

Dr.hist. Kaspars Zellis

 

“Nosacīti holokausta piemiņai Latvijā ir divi līmeņi: ārējais – reprezentablais un iekšējais – problemātiskais.

Ārējais līmenis mūs raksturo kā normālu eiropeisku valsti, kas nosoda holokaustu, piemin tā upurus un realizē atbildīgu politiku šīs piemiņas nostiprināšanai un izglītībai, tas raksturo mūs kā valsti, kurā ir radīti un turpina tapt holokausta tematikai veltīti kultūras produkti. Arī pēc Antidefamācijas līgas datiem antisemītisma līmenis Latvijā vairāk atbilst Rietumeiropas nekā Austrumeiropas vidējiem rādītājiem. Neraugoties uz šо tendenci, holokausta piemiņas iekšējā līmenī Latvijā pastāv virkne problēmu, kas saistītas ar holokausta vietu sabiedrības kolektīvajā atmiņā, kā arī ne mazums izaicinājumu, kas rodas no tā.

read more »

September 13, 2016

Ogrē viesojas Izraēlas vēstniece Latvijā

“Ogres tehnikumā (OT) vizītē ieradās Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē, lai atklātu holokaustā cietušajiem ebreju bērniem veltītu izstādi.

Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa “Jad Vašem” ceļojošā izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles” paver logu uz bērnu pasauli katastrofas (Šoa) laikā. Rotaļlietas, spēles, radošie darbi, fotogrāfijas, fragmenti no dienasgrāmatām un poēmām stāsta par bērnu izjūtām, ļaujot nojaust, kāda bija viņu dzīve holokausta laikā.

Izstādes atklāšanā piedalījās Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē, Izraēlas vēstniecības Latvijā darbinieki, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, pedagogi un audzēkņi…”

http://m.ogrenet.lv/?catid=0&post_number=36577