14 мая – День памяти Жаниса Липке

фото - из архива Мемориала Жаниса Липке

фото – из архива Мемориала Жаниса Липке

14 мая исполнилось 29 лет со дня смерти Жаниса Липке. В материале Мемориала Жаниса Липке – отрывок из воспоминаний спасенного Жанисом Давида Фишкина.  В них он рассказывает о знакомстве с Жанисом и побеге из Виртшафт-лагеря Ваффен СС в Милгрависе: 

“Мой знакомый нашел дом Липке, но застал там только его жену Йоханну, и передал ей мое письмо и мой привет. Она сказала, что не знает меня. Я сразу понял, что она боится сказать правду незнакомому человеку. Прошло еще несколько дней. Однажды, когда я переходил из одного склада в другой, я услышал свист и увидел Липке, прятавшегося в высокой траве. Убедившись, что поблизости никого нет, я подошел к Липке и мы уселись в траве (высотой в полтора метра).
Мы провели вместе всего несколько минут, боялись, что нас обнаружат. Он спросил, хватает ли мне еды и одежды, и когда я хочу перейти к нему. Я успокоил его насчет еды и выразил желание перейти к нему в подходящее для него время. Он сказал, что хочет передать мне золотые украшения моей матери. Я удивился, для чего мне украшения в лагере. Он объяснил, что я должен их где-то спрятать, а когда придет время бежать, и в случае, если он за мной не приедет, я смогу, с помощью драгоценностей, подкупить охранников. Адрес, куда я должен буду прийти после побега, я найду над дверью в телефонной будке по улице Марияс, угол Айзсаргу. Адрес был действителен для всех евреев, находившихся с ним на связи.

Жанис Липке и его жена Иоганна

Жанис Липке и его жена Иоганна

(..)

Я перелез через забор и стал искать Липке. Вскоре мы встретились. Было уже 11. Липке рассказал, что искал меня и уже боялся, что немцы меня схватили. Мы подошли к трамваю, и Липке посоветовал мне смотреть в трамвае в окно, чтобы люди не признали во мне еврея. В вагоне было много латышей, эсэсовцев и гестаповцев. Липке начал выступать против русских и за немцев, чтобы привлечь внимание пассажиров к себе. Когда мы подъехали к улице Вальмиерас, он незаметно толкнул меня ногой и мы сошли. Я шел за ним, пока мы не добрались до дома №101 по ул. Мариас, где Липке передал меня пожилой латышке – Марии Линдберг.”

Publicējam fragmentu no Žaņa izglābtā Dāvida Fiškina atmiņām par iepazīšanos ar Žani un bēgšanu no Virtšaftes (SS apgādes) nometnes Mīlgrāvī :

“Mans paziņa uzmeklēja Lipkes māju, bet sastapa tur tikai viņa sievu Johannu, un nodeva viņai manu vēstuli un sveicienu. Viņa sacīja, ka nepazīst mani. Es uzreiz sapratu, ka viņa baidās svešiniekam teikt taisnību. Pagāja vēl dažas dienas. Reiz, kad es gāju no vienas noliktavas uz otru, es izdzirdēju svilpienu un ieraudzīju Lipki, kurš slēpās garā zālē. Pārliecinādamies, ka tuvumā neviena nav, es piegāju pie Lipkes un iesēdos zālē (pusotra metra augstumā).
Mēs pavadījām kopā tikai dažas minūtes, baidoties, ka mūs pamanīs. Viņš interesējās, vai man pietiek pārtikas un apģērba, un vaicāja, kad es vēlos pāriet pie viņa. Es nomierināju viņu par pārtiku un izteicu vēlmi pāriet pie viņa pieņemamā viņam laikā. Viņš pateica, ka vēlas man nodot manas mātes zelta dārglietas. Es nobrīnījos – kam gan man nometnē vajadzīgas dārglietas? Viņš paskaidroja, ka tās man kaut kur jānoslēpj, un kad pienāks laiks bēgt, ar tām varēšu uzpirkt sargus – gadījumā, ja Lipke neatbrauks. Adresi, uz kurieni man pēc bēgšanas būs jādodas, es atradīšot virs telefona būdas durvīm Marijas un Aizsargu ielas stūrī. Adrese bija derīga visiem ebrejiem, kuri bija sakaros ar Lipki.
(..)

Еs pārkāpu pāri sētai un sāku meklēt Lipki. Drīz vien mēs satikāmies. Bija jau 11. Lipke pastāstīja, ka meklēja mani un jau sāka baidīties, ka vācieši būs mani noķēruši. Mēs piegājām pie tramvaja, un Lipke man ieteica skatīties tramvajā pa logu, lai cilvēki manī neatpazīst ebreju. Vagonā bija daudz latviešu, esesiešu un gestapoviešu. Lipke sāka uzstāties pret krieviem un par vāciešiem, lai piesaistītu sev pasažieru uzmanību. Kad mēs piebraucām pie Valmieras ielas, viņš nemanāmi pagrūda mani ar kāju, un mēs izkāpām. Es gāju aiz viņa, līdz mēs nokļuvām līdz Marijas ielai 101, kur Lipke mani nodeva latvietei gados – Marijai Lindbergai.”

 

(Žaņa Lipkes Memoriāla materiāls, latviski Davida Fiškina atmiņas tulkoja Anna Peršteina)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: