Mērķis – atbalstīt jaunos dziedātājus

dzied Daniēls Kuzmins

dzied Daniēls Kuzmins

“100 gadus atpakaļ, 1914. gada 23. jūlijā Bērzpilī dzimis Mihails Aleksanrovičs. Viņa mākslai tika aplaudēts Latvijā, Krievijā, Izraēlā, ASV, Vācijā un citās valstīs.
Izcils tenora pirmais koncerts notika Rīgā, Melngalvju Namā 1923. gadā 5.novembrī. Aleksandrovičam bija tikai 9 gadi! 2013. gadā Rīgā notika Otrais Starptautiskais Mihaila Aleksandroviča ebreju mūzikas festivāls. Un šogad ir organizēts Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkurss.
Konkursa organizatori: Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums” un Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, partnerībā ar Rīgas Vācu kultūras biedrību un Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociāciju.

Konkursu atbalsta: Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds, Latvijas Republikas Kultūras Ministrija un Dutch Jewish Humanitarian Fund.”

http://lnkba.wordpress.com/2014/12/10/mihaila-aleksandrovica-jauno-vokalistu-konkurss/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: