Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkurss

NOLIKUMS

Mērķis: Veicināt ebreju kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, starpkultūru dialogu, atklāt talantīgus jaunos dziedātājus Latvijā, motivēt jaunos dziedātājus attīstīt savas prasmes dziedāt dažādu stilu skaņdarbus dažādos valodas, dot iespēju jauniem dziedātājiem uzstāties kopīgos koncertos ar pieredzējušajiem mūziķiem. Propagandēt Latvijas ebreju komponistu M.Goldina, M.Baša, V.Hvoiņicka daiļradi.

Organizatori: Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojums”.

Partneri: Rīgas Vācu kultūras biedrība, Itas Kozakēvičas Latvijas Nācionālo Kultūras Biedrību Asociācija.

Atbalstītāji: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, Latvijas Republikas Kultūras Ministrija, Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Dalībnieki: Konkursā piedalās jaunie vokālisti (vecums: 9-35 gadi), klasiskas un populāras mūzikas izpildītāji.

Konkursa norise:

Konkurss notiek trīs daļās:

Konkursa I kārta:

 1. itāļu, spāņu, latīņamerikas komponista dziesma vai ārija;
 2. viena brīvas izvēles dziesma vai ārija.

I kārta noritēs:

2014. gada 30.novembrī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā, Skolas iela 6, Rīgā

2015. gada10.janvārī (papildus noklausīšanos)-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīgā

Konkursa II kārta:

 1. krievu sēna vai klasiskā romance;
 2. vācu (vai Austrijas) komponista dziesma.

II kārtas noritēs:

2015. gada 31.janvārī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīga

Konkursa III kārta:

 1. Latvijas komponista dziesma;
 2. ebreju vai Izraēlas dziesma.

III kārtas noritēs:

2015. gada 1.februārī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīgā.

Repertuārs.Dziedāšana dziesmu oriģinālvalodā ir vēlama, bet nav obligāta. Vēlamas, bet nav obligātas (pielikumā):

– Dziesmas un ārijas no Mihaila Aleksandroviča repertuāra;

– Latvijas ebreju komponistu M.Goldina, M.Baša, V.Hvoiņicka, G.Zilbera u.c. dziesmas;

– Rīgas geto dziesmas.

Dziesmas atļauts transponēt.

Konkurss notiek ar skaņu pastiprinošas iekārtiem.

Dziesmu ivritā un idiša valodā (III kārtā) izpildījuma jautājumos var saņemt konsultācijas pie žūrijas komīsijas locekļiem un konkursa koncertmeistara (konsultāciju laiku ir jāsaskaņo ar žūrijas komīsijas sekretāru).

Pieteikšanās un konkursa dokumentu iesniegšana:

līdz 2015. gada 7. janvārim elektroniski jānosūta (e-pasta adrese: ekm.goldins@inbox.lv):

 • pieteikuma anketa – pielikumā;
 • video links (youtube) ar video ierakstu līdz 10 minūtem – brīvas izvēles programma. Video nosaukumā jānorāda: vards, uzvārds, vecums, komponists, skaņdarba nosaukums;
 • viena dalībnieka fotogrāfija (3 x 4 cm).

Dalības maksa: 10 eiro.

Vērtēšana: Konkursu vērtē profesionāla žūrijas komisija 25 ballu sistēmā.

Komisijas  sastāvu apstiprina Maksa Goldina biedrības „Ebreju kultūras mantojums” valde.

Žūrijas komisijas ballu vērtējums netiek publiskots.

Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

Pēc Konkursa II kārtas tiek izvirzīti 10 vokālisti dalībai III kārtā.

Pēc III kārtas tiek izvirzīti konkursa laureāti un diplomanti.

Balvas:          Konkursa piešķir:

 • Lielo Balvu (500 EUR);
 • I, II, III vietu;
 • piemiņas balvas un pārsteiguma balvas dažādās nominācijas.

Konkursa laureāti un diplomanti tiks uzaicināti uzstāties Maksa Goldina biedrības „Ebreju kultūras mantojums”, Latvijas ebreju kopienu un draudžu padomes un Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas rīkotajos koncertos.   

Uzziņas par pieteikumu saņemšanu, iesniegšanu un konkursa norisi:

Konkursa mākslinieciskais vadītājs – Vlads Šuļmans 27431822, e-pasta adrese: peitavshul@gmail.com

PIETEIKUMS

Dalībnieks (pilns vārds, uzvārds):

Dzimšanas gads, datums:

Dzīves vietas adrese:

Tālr.:

E-mail:

Darba vai mācības vieta:

Vokālais pedagogs (pilns vārds, uzvārds):

Muzikālie sasniegumi:

Koncertmeistars (ja ir):

Repertuārs (dziesmas vai ārijas nosaukums, mūzikas autora pilns vārds, uzvārds, teksta autora pilns vārds, uzvārds):

I kārta

 

1.

 

2.

 

II kārta

 

1.

 

2.

 

III kārta

 

1.

 

2.

 

2014. gada 15. septembris

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: