Archive for September 1st, 2014

September 1, 2014

Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkurss

NOLIKUMS

Mērķis: Veicināt ebreju kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, starpkultūru dialogu, atklāt talantīgus jaunos dziedātājus Latvijā, motivēt jaunos dziedātājus attīstīt savas prasmes dziedāt dažādu stilu skaņdarbus dažādos valodas, dot iespēju jauniem dziedātājiem uzstāties kopīgos koncertos ar pieredzējušajiem mūziķiem. Propagandēt Latvijas ebreju komponistu M.Goldina, M.Baša, V.Hvoiņicka daiļradi.

Organizatori: Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojums”.

Partneri: Rīgas Vācu kultūras biedrība, Itas Kozakēvičas Latvijas Nācionālo Kultūras Biedrību Asociācija.

Atbalstītāji: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, Latvijas Republikas Kultūras Ministrija, Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Dalībnieki: Konkursā piedalās jaunie vokālisti (vecums: 9-35 gadi), klasiskas un populāras mūzikas izpildītāji.

Konkursa norise:

Konkurss notiek trīs daļās:

Konkursa I kārta:

  1. itāļu, spāņu, latīņamerikas komponista dziesma vai ārija;
  2. viena brīvas izvēles dziesma vai ārija.

I kārta noritēs:

2014. gada 30.novembrī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā, Skolas iela 6, Rīgā

2015. gada10.janvārī (papildus noklausīšanos)-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīgā

Konkursa II kārta:

  1. krievu sēna vai klasiskā romance;
  2. vācu (vai Austrijas) komponista dziesma.

II kārtas noritēs:

2015. gada 31.janvārī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīga

Konkursa III kārta:

  1. Latvijas komponista dziesma;
  2. ebreju vai Izraēlas dziesma.

III kārtas noritēs:

2015. gada 1.februārī-Rīgas Ebreju Kopienas Namā,Skolas iela 6, Rīgā.

read more »

Advertisement